kraplja: (Default)
[personal profile] kraplja
Я не пожалітись пишу, мені зрештою вже нарешті смішно з того всього.
Пішла я сьогодні черговий раз в Приватбанк, відкривати чергову картку. Бо на ту соціальну картку, яку я відкрила кілька місяців тому, заради "декретних" , ті гроші не потрапили в повному об"ємі, "зависли" (дєццкій сад, йо-майо) . Ні на картку не падають, ні організація їх назад повернути не може. Як вихід з ситуації, мені пропонують піти в найближче відділення і отримати миттєву зарплатну картку, а гроші автоматично на неї переведуться. Ну прийшла, оформляють. Питають чи є кредитка, відповідаю що немає і немаю бажання отримати, ні найменшого. Мені кажуть : "добре, от ваш картка і інструкціія як її активувати".
Сіла тільки що читати ту інструкцію, на першій сторінці розписано алгоритм дій, якщо відповідь на питання "У вас є кредитка Приватбанку ?" ствердна. На другій сторінці - що робити, якщо відповідь "ні":
1. Вам необхідно взяти паспорт і звернутись в будь-яке зручне для вас відділення банку для оформлення кредитки.
2. Після оформлення і активації кредитки дотримуйтесь покрокових інструкцій, описаних у стовпчику "у вас є кредитка Приватбанку".
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kraplja: (Default)
kraplja

March 2014

M T W T F S S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Expand Cut Tags

No cut tags