kraplja: (Default)
[personal profile] kraplja
Останні років 10 була в мене мрія ідіота - стрибнути з парашутом. Не скажу що основна мрія, але гріла моє серце думка про вільний політ, екстрім, от колись, як буде час, гроші, діти підростуть і т.д. Чоловік в цьому не підтримував категорично, ну він в принципі не схильний до авантюр.
Ну от, а сьогодні смикнуло мене полазити в альпін-парку - така собі лазанка  між деревами на висоті 6-7 або 10-12 метрів над землею. Це ще добре, що не розігналась лізити на рівні 10 метрів. Мені вистачило вилізти на платформу на висоті 6 метрів, щоб зрозуміти, що стрибок з парашутом це не мєчта, а дурня і не варто було за це з чоловіком сваритись.  Я рєзко захотіла на землю. Хлопчина-організатор нагадав, що гроші вони не повертають, три рази ха-ха, та я готова була ще стільки ж заплатити, тільки б не лізти далі.Але чоловік вирішив мене добити - "ага, а ти з парашутом хотіла стрибати, а я казав...." Коротше я зробила перший крок над прірвою, тоді другий..., ну і все виявилось не так аж страшно, хоча дійсно важко. Від напруження ще трохи трусяться руки і болять ноги, мрія тихо сконала і не пікнула, бо з літака мене хіба тільки зв"язаною викинуть, просто так я з нього не стрибну навіть з супер-надійним парашутом. Не скажу що жалкую, але єдині позитивний емоції  - це перемога над страхом, ну і відчуття землі під ногами в кінці.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kraplja: (Default)
kraplja

March 2014

M T W T F S S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Expand Cut Tags

No cut tags