kraplja: (Default)
[personal profile] kraplja
Мрії збуваються, це точно, але в основному тоді коли вже стають неактуальними, да. Сьогодні зранку потрапила з дітьми на екскурсію на кондитерську фірму "Світоч". Ех, було б це принаймні років 10 тому :)) і моєму щастю не було б меж. А зараз вже не те, ну цікаво, діти в захопленні і пооб"їдались шоколадом по саме нехочу. Мені шоколад не смакував, навколо солодкий запах просто до дурі і досить таки спекотно, ну але це ще враховуючи що Злата в рюкзаку мене додатково гріла. 
При вході до кожного цеху всі дружно мили руки, всі прикраси, біжутерію, годиники, мобільні і фотоапарати з собою взяти не дозволили, всім видали шапки, халати і бахіли. В загальному враження від процесу дуже позитивні. Навіть директор (?) вийшов з дітьми поспілкувався і  пожартував. Хоча ну так на мою думку якість в Світоча вже не та, ой не та. Але от подивитись на виробництво було цікаво. Діти ж солодким  напакувались на кілька тижнів наперед напевне. Десь вже в 5-му цеху Соломія все те, чим її пригостили віддавала мені на зберігання. Їсти вже було не сила, що саме по собі є неймовірним явищем, яке я спостерігала вперше.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kraplja: (Default)
kraplja

March 2014

M T W T F S S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Expand Cut Tags

No cut tags